Mijn visie en werkwijze

Onze visie en werkwijze

Bio-resonantie en Oosterse zienswijze

Vele duizenden jaren geleden ontstond de oosterse gezondheidszorg. In de oosterse zienswijze vindt de diagnose van de persoon plaats op een Natuurlijke wijze. Dit wil zeggen, volledig als één geheel, als een oceaan. In dit geval wordt het lichaam, de geest, de ziel en alle energie als één gezien. Het één staat niet los van de ander. Het lichaam is een geheel van op elkaar afgestemde systemen, die naast elkaar, door elkaar en met elkaar functioneren. Een storing in het ene systeem vraagt om aanpassingen en compensaties in het andere systeem en creëert verstoringen. Daarom dient de totale persoon bekeken te worden en de oorzaak van het probleem in de systemen gezocht te worden. Dit is niet zo eenvoudig omdat de plaats van de pijn niet altijd de plaats van de oorzaak is.

Daar u volstrekt uniek bent en uw pijnen niet te vergelijken zijn met die van andere mensen, leidt zo een diagnose tot mogelijk verschillende behandelingen. In ieder geval, mijn werkwijze gaat om uw lichaam aan te sporen, de zelfgenezende kracht aan te spreken.  Ik ben er voor u, met een individuele benadering.  … meer info.

Mijn werkwijze
Beginnend met een intakegesprek en diagnose van uw situatie – de anamnese – kan ik vervolgens een passend behandelplan met u bespreken. Ik ga altijd uit van de volgende vijf principes:

Energie
Zonder energie is er geen herstel. Een ‘leeg’ lichaam heeft geen kracht. Onze benaderingswijze:
– Bio-resonantie therapie
– Oosterse therapievormen
– Energetische massage
– Reiki

Prikkeloverdracht
Dit betreft de functie van zenuwprikkels en -signalen en het activeren en prikkelen van verschillende functies in het lichaam. Onze benaderingswijze:
– Verschillende oosterse massagevormen (uit China & India)
– Bindweefselmassage

Drainage
Het gaat hier om de toxische belasting te verminderen, omdat toxines (gifstoffen) het functioneren blokkeren. Onze benaderingswijze:
– Lymfe drainage, detox-massage en dieet.

Voeding
Voeding is van cruciaal belang voor ons fysiek en geestelijk welzijn. Onze benaderingswijze:
– Voedingssuplementen, voedingsprogramma en – advies
– Kruiden

De psyche en het (on)bewust ziekmakende gedragspatroon
Ons denken heeft een grote invloed op ‘ziekmakende gedragspatronen’. Onze benaderingswijze:
– Coaching
– Ontspanningsmassage
– Meditatie

Ik werk samen met u aan herstel, door het zelfgenezend vermogen van uw lichaam en geest te stimuleren. En daarmee helpt u uzelf.

Let op: Vanaf 1 januari 2017 worden de behandelingen NIET meer vergoed door uw zorgverzekeraar.


Share