Bioresonantie therapie

Bioresonantie

Bioresonantie is een therapie waarmee je te weten kunt komen hoe je fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel op dit moment in het leven staat. Wij werken met het Bio-Feedback L.I.F.E. system. Het is een geavanceerd programma, waarmee je een complete body & mind scan kan doen.

BIO-RESONANTIE

Wat is het?  Onder leiding van bezielende onderzoekers zoals Dr. Royal Rife, Dr. Voll, Prof Popp, Hilda Clark etc. werden energievelden zichtbaar gemaakt. De mens bezit verschillende energievelden in en om zich heen. De Bio-resonantie bezit het vermogen deze energievelden te doorzoeken en zodoende een totaalbeeld te maken van een persoon. Door het zelfregulerende vermogen van het lichaam te stimuleren, zal het lichaam signalen oppakken en de zelfwerkzaamheid in de cellen activeren. De zelfgenezing wordt door velen onderschat, het is juist verbazingwekkend.

Hoe werkt het?  Belangrijk is dat we verschillende energievelden kunnen meten en zo een beeld kunnen krijgen wat zich in werkelijkheid afspeelt in het lichaam. Doordat het lichaam afwijkingen lang kan compenseren, is het erg moeilijk om een vinger achter de klachten te krijgen. Als de compensatie niet goed meer werkt dan pas veranderen de metingen, dit omdat de reguliere metingen in één bereik gedaan worden. De L.I.F.E. is in staat om in een eerder stadium een totaal beeld van een geteste persoon te maken, zodat je vaak al eerder tot actie kunt overgaan. Vanaf 2002 is dit systeem op de markt en wereldwijd werken er therapeuten en artsen mee, met een brede visie. Hoewel het apparaat een medisch keurmerk heeft, wordt het nog niet erkend door de reguliere geneeskunde.

Hoe in de praktijk?   Veel mensen zijn uitgeput geraakt door de verwachtingen van de wereld om hem of haar heen. Men eist veel van zichzelf en er ontstaan regelmatig vervelende en onduidelijke klachten waar men vaak geen raad mee weet. Met de L.I.F.E. is dit zichtbaar te maken en mogelijk te herstellen. Ja, het vergt moed om anders naar “ziek zijn” te kunnen en willen kijken. We tonen te weinig respect voor ons lichaam en luisteren niet goed naar de signalen die het afgeeft.

L.I.F.E.

Bioresonantie L.I.F.E.Bioresonantie L.I.F.E.

De L.I.F.E. bewijst dat het in staat is een totaal beeld van een persoon te maken, dit in tegenstelling van de huidige medische wetenschap die juist fragmentarisch werkt. Het beste zou zijn een brug te slaan tussen twee wetens, zodat u het beste geholpen wordt. Na een meting kan er in overleg een keuze gemaakt worden uit de mogelijkheden die de L.I.F.E. en de praktijk u biedt.


Ik begrijp mijn eigen gevoelens, emoties en acties.


Share